Get Adobe Flash player
Wrzesień 2016
P W Ś C P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Końcowy raport ewaluacyjny

Zachęcamy do zapoznania się z końcowym raportem ewaluacyjnym obejmującym wyniki badań przeprowadzonych w roku 2014 (kończącym projekt Dobry Start) autorstwa Jacka Gądeckiego. Raport dostępny do pobrania pod TYM LINKIEM

 

Przedłużony termin realizacji projektu

Z przyjemnością informujemy, iż w odpowiedzi na zapotrzebowanie beneficjentów, za zgodą grantodawcy, przedłużony został termin realizacji projektu do końca września 2014r. W tym okresie przeprowadzone zostaną kolejne szkolenia. Tematy i terminy szkoleń podamy na naszych stronach. Zachęcamy do aktywnego udziału w kolejnych szkoleniach.

Ostateczny program konferencji 10 lat wiejskich organizacji pozarządowych w Unii Europejskiej

Zapraszamy do zapoznania się z ostatecznym programem konferencji. Program można ściągnąć na podstronie witryny poświęconej konferencji [link] gdzie dostępne są również wskazówki dojazdu do hotelu.

09 czerwca 2014 – I dzień konferencji 

10.00-11.00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

11.00-11.30

Powitanie, omówienie celu konferencjiDziałalność regionalnych centrów wsparcia i informacji wiejskich NGO  w ramach projektu Dobry Start Mirosława Tomasik, Koordynator projektu

11.30-11.45

10 lat działalności Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich: rzecznictwo i wsparcie wiejskich organizacji pozarządowych Ryszard Kamiński, Prezes Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

11.45-12.00

Podsumowanie wyników badań organizacji wiejskich, prowadzonych przez FAOW i Instytutem Socjologii UMK w Toruniu Wojciech Goszczyński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

12.00-13.00

Panel dyskusyjny o kondycji  wiejskich organizacji pozarządowych w Polsce oraz o roli organizacji rzeczniczych i wspierających. Czy jest szansa na lepsze jutro?- Joanna Gierulska – Naczelnik Wydziału Leader, Departament Rozwoju Obszarów  Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi- Anna Potok – ekspert Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

- Kazimierz Porębski – Z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

- Anna Frańczak – Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej

- Danuta Janczuk – Sekretarz Gminy Wiejskiej Godkowo

13.00-14.00

Obiad

14.00-15.15

Dobre praktyki w funkcjonowaniu  wiejskich organizacji pozarządowych  – przegląd ciekawych, inspirujących inicjatyw z różnych regionów kraju. Co i dlaczego nam się udało? - Wieś dla seniorów, seniorzy dla wsi: jak angażować seniorów w decyzje sołeckie i gminneIrena Krukowska-Szopa, Prezes Fundacji „Zielona Akcja”- Wieś aktywna i z pomysłem, jak to robimy w naszej małej społeczności Marlena Szwemińska, Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi „Oleśno – wieś z pomysłem”

- Koncentracja okołoturystycznych działań rozwojowych na obszarze 4 powiatów woj. świętokrzyskiegoAnna Frańczak, Kierownik Programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”  

 - Góry Pieprzowe: produkt  turystyczny dla aktywnychKatarzyna Batko, Prezes LOT  Ziemi Sandomierskiej

- Mobilne Centrum Aktywności ZawodowejMariola Karczewska, Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „PARTNER”

- Rozwój edukacji na obszarach wiejskich: jak to robimy, nasze doświadczenieMaria Nowak, Stowarzyszenie „Z edukacją w przyszłość” w Korzeczniku

15.15-15.45

Przerwa kawowa

15.45-16.15

Kontynuacja dyskusji z udziałem uczestników konferencji i zaproszonych gościIdentyfikacja obszarów/tematów  do dyskusji w formule otwartej, „Open Space”

16.15-17.30

Praca w grupach nad wybranymi wcześniej do dyskusji tematami (stoliki dyskusyjne)

17.30-18.00

Prezentacja efektów prac w grupach na sesji plenarnej i krótkie podsumowanie dyskusji

18.00

Uroczysta kolacja

10 czerwca 2014 – II dzień konferencji

9.00-10.00

Panel dyskusyjny. Jakie wyzwania stoją przed wiejskimi organizacjami pozarządowymi? Jakie działania podejmują lub zamierzają podjąć organizacje, aby temu sprostać?- Ryszard Kamiński – Prezes Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich- Jacek Gądecki – ewaluator projektu „Dobry Start”

- Piotr Frączak – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

- Piotr Szczepański – Prezes Fundacji Wspomagania Wsi

- obserwatorzy dyskusji „Open Space”

10.00-10.30 Mapa działań organizacji wiejskich.Interaktywne ćwiczenie pokazujące, jakie konkretne działania realizują lub zamierzają podjąć wiejskie organizacje pozarządowe w różnych miejscach Polski.

10.30-11.00

Przerwa kawowa
11.00-12.30 Źródła finansowania inicjatyw wiejskich organizacji pozarządowych: Wsparcie w ramach funduszy z UE w nowym okresie programowania 2014 – 2020, krajowe źródła  wsparcia, inne fundusze - Renata Zielińska – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi- Krzysztof Więckiewicz – Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

12.30-12.45

Ewaluacja projektu „Dobry Start” – ewaluator projektu „Dobry Start”

12.45-13.00

Podsumowanie i zakończenie Konferencji

13.00-14.00

Obiad

Nowy biuletyn projektowy

Zapraszamy do lektury biuletynu projektowego nr 7!

Zapraszamy również podstronę naszej witryny, gdzie można znaleźć pozostałe numery biuletynu.

Przedłużona rejestracja na konferencję + wskazówki dojazdu

Dobra wiadomość: przedłużyliśmy rejestrację na konferencję. Ponadto dodaliśmy wskazówki dojazdu komunikacją miejską do hotelu Felix.

Zapraszamy na stronę stronę.

Program konferencji

Jest już dostępny wstępny program [link] konferencji 10 lat wiejskich organizacji pozarządowych w Unii Europejskiej.

poszukujemy osoby na stanowisko Pracownik Biura w Warszawie


Start_naglowek_KOLOR

Zarząd Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich ogłasza nabór ofert na wykonywanie czynności pracownika obsługi Krajowego Centrum w projekcie „Dobry start – Centra wspierania i informacji organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Biurze Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Warszawie ul. Smolna 13

Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony – na okres realizacji projektu tj. do 31 lipca 2014r. (z ewentualną możliwością przedłużenia o kolejne dwa miesiące tj do 30.09.2014)

OFERTA Nr 1/2014 z dnia 08 maja 2014r.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

1. Wykształcenie wyższe.

2. Minimum roczne doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej lub dwuletnie w pracy biurowej.

3. Dyspozycyjność.

4. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności pracownika obsługi Krajowego Centrum.

5. Obywatelstwo polskie.

6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

7. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne i skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

1. Znajomość przepisów zasady efektywnego zarządzania finansami.

2. Znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Wiedza z zakresu prowadzenia organizacji pozarządowej poparta doświadczeniem lub wykształceniem.

4. Umiejętność pracy w zespole.

5. Kreatywność, samodzielność, sumienność.

6. Dobra znajomość języka angielskiego.

7. Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Ms Office.

8. Prawo jazdy kat. B.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

1. Świadczenie usług informacyjnych i doradczych organizacjom pozarządowym, uczestniczkom i uczestnikom projektu „Dobry start – Centra wspierania i informacji organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich”.

2. Udzielanie informacji i doradztwo w zakresie: prawa, finansów, księgowości, wypełniania dokumentów aplikacyjnych o dotację oraz realizacja i rozliczanie projektów.

3. Inkubacja NGO – pomoc w opracowaniu statutu, w organizowaniu spotkań założycielskich i w procesie rejestracji organizacji.

4. Wsparcie techniczne organizacji pozarządowych (kserowanie, poszukiwanie informacji w Internecie, pomoc w wypełnianiu dokumentów i generatorów wniosków).

5. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji projektu.

6. Promocja projektu.

7. Współpraca z pracownikami zatrudnionymi w projekcie w celu zapewnienia prawidłowego przepływu informacji,

8. Kierowanie bieżącymi sprawami związanymi z realizacją projektu.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. C.V.

2. Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie określone w pkt. 2 wymagań niezbędnych.

4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i skarbowe.

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie czynności pracownika obsługi Krajowego Centrum.

7. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie.

WARUNKI PRACY

1. Umowa o pracę na czas określony.

2. Praca w siedzibie pracodawcy oraz poza siedzibą.

3. Praca w zespole.

4. Wyjazdy służbowe.

5. Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy.

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami wymienionymi należy złożyć w siedzibie Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich ul. Smolna 13 pok. 307 do dnia 15 maja 2014r, do godz. 10.00 z dopiskiem „Oferta nr 1/2014”(liczy się data i godzina wpływu oferty do Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich).

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną wyłonione w drodze naboru ofert nie będą odsyłane.

Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski uzyskane od tłumacza przysięgłego.

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.

Planujemy przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w ustalonym przez nas terminie.

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

START FAOW i TRGP KOLOR

Dla wszystkich ciekawych Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

16 kwietnia Komisja Europejska opublikowała nowe wytyczne dot. Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność!

Ruszyła rejestracja na konferencję 10 lat wiejskich organizacji pozarządowych w Unii Europejskiej

Zachęcamy do odwiedzania strony konferencji [link]. Dodaliśmy możliwość rejestracji.

Konferencja „10 lat wiejskich organizacji pozarządowych w Unii Europejskiej”

FAOW przygotowuje się do seminariumW dniach 9-10 czerwca w Warszawskim hotelu Felix odbędzie się konferencja pod tytułem „10 lat wiejskich organizacji pozarządowych w Unii Europejskiej„.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu Dobry start. Rozpocznie się w poniedziałek 09.06.14 o godzinie 10:00, a zakończy we wtorek 10.06.14 o godzinie 14:00.

Wkrótce zamieścimy program konferencji i rozpoczniemy zapisy.

Zachęcamy do częstego odwiedzania naszej strony!